Regulamin Salonu Kosmetycznego – MARLEEN Akademia Stylu i Wizerunku Marlena Gierszewska

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem świadczenia usług”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych, zwane dalej „usługami”, które są świadczone w salonie MARLEEN Akademia Stylu i Wizerunku, mieszczącym się w Województwo mazowieckie, 02-703 Warszawa, ulica Bukowińska 22, dzielnica Mokotów, zwanym dalej „Salonem MARLEEN”, prowadzonym przez Marlenę Gierszewską.

Przed skorzystaniem z usług należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem Świadczenia Usług.

Skorzystanie z usługi w Salonie MARLEEN jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Korzystać z usług mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, zwane dalej „Klientem”.

Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego. Zgoda ta musi być wyrażona przed rozpoczęciem usługi i w obecności tegoż opiekuna, który w imieniu osoby niepełnoletniej dokonuje płatności za usługę.

Wyjątek stanowią usługi związane z makijażem permanentnym. Usługi te są wykonywane wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.

Aktualny cennik usług, zwany dalej „Cennikiem”, jest dostępny w recepcji w MARLEEN a także na stronie internetowej akademiamarleen.pl/cennik. Kwoty zawarte w cenniku wyrażone są w polskich złotych i są kwotami brutto.

§2 Podstawowe zasady wykonywania usług

Salon MARLEEN zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu Klientowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

Usługi są wykonywane wyłącznie w godzinach pracy Salonu MARLEEN, podanych do informacji na stronie internetowej akademiamarleen.pl oraz w wizytówce Google.

Salon MARLEEN zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy, a także skrócenia lub wydłużenia godzin jego funkcjonowania. Używanie niektórych lub wszystkich stref Salonu MARLEEN może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania napraw lub innych niezbędnych prac. Usługi zarezerwowane, których realizacja nie będzie możliwa w związku z wyłączeniem niektórych stref Salonu MARLEEN, będą zrealizowane w najbliższym wolnym terminie. W przypadku trwałego braku możliwości realizacji zarezerwowanej usługi, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów uiszczonych na jej poczet.

Zabiegi są realizowane według Cennika ustalonego przez Salon MARLEEN, obowiązującego w dniu wykonania usługi, o ile postanowienia innych regulaminów Salonu MARLEEN nie stanowią inaczej.

Salon MARLEEN zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi osobie, u której – w ocenie pracownika wykonującego usługę – występują przeciwwskazania do wykonania tej usługi. Jeżeli Klient nie poinformuje pracownika Salonu MARLEEN o przeciwwskazaniach do wykonania usługi, Salon MARLEEN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki uboczne.

Wszystkie zabiegi są wykonywane z zachowaniem najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i rekomendacjami, w tym również w kontekście pandemii COVID-19.

§3 Zapisy, rezygnacja i wykonywanie Usług

Zapisy na usługi są przyjmowane telefonicznie, drogą mailową na adres e-mail, przez stronę internetową akademiamarleen.pl oraz przez portal rezerwacyjny booksy.com.

Zapisy na usługi są przyjmowane na podstawie dostępności terminów.

Klient, który zarezerwował usługę i nie stawi się na nią bez uprzedniego odwołania, zostanie obciążony opłatą w wysokości 100% wartości usługi.

Klient ma prawo do odwołania rezerwacji na usługę nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem wykonania usługi. W przeciwnym razie zostanie obciążony opłatą w wysokości 50% wartości usługi.

§4 Płatności i wycena usług

Płatności za usługi są dokonywane gotówką, kartą płatniczą, blikiem lub przelewem bankowym.

W przypadku płatności ratalnej, Klient jest zobowiązany do podpisania umowy ratalnej i spełnienia wszystkich jej warunków.

Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Salon MARLEEN zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie internetowej oraz w Salonie.

§5 Prawa i obowiązki Klienta

Klient ma prawo do korzystania z usług zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami określonymi w Regulaminie.

Klient ma obowiązek poinformować pracownika Salonu MARLEEN o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonania usługi.

Klient ma prawo do prywatności i ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

§6 Reklamacja

W przypadku niezadowolenia z wykonanej usługi, Klient ma prawo złożyć reklamację w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi.

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich złożenia.

W przypadku uznania reklamacji, Klientowi przysługuje prawo do poprawki usługi lub zwrotu pieniędzy.

§7 Odpowiedzialność

Salon MARLEEN nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Klienta pozostawione w Salonie.

Salon MARLEEN ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane działaniem pracowników.

§8 Obowiązek informacyjny RODO

Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Salonie oraz na stronie internetowej Obowiązek informacyjny RODO.

§9 Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania przyczyny.

Odstąpienie od umowy musi być dokonane na piśmie i dostarczone do Salonu osobiście lub pocztą.

§10 Postępowanie w przypadku siły wyższej

W przypadku wystąpienia siły wyższej, takiej jak klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, działania wojenne, Salon MARLEEN nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu usługi.

§11 Zasady dotyczące zwierząt

W Salonie MARLEEN obowiązuje zakaz przyprowadzania lub wnoszenia zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących.